Vad vet vi om djur?

Det finns många människor som påstår att djur inte har känslor eller inte kan känna kärlek för varandra, men vad vet vi egentligen om djurs känslor, tankar, kommunikation och empati? Och hur kommer det sig att vi värnar om vissa djur men inte andra?

Peter Singer och andra djurrättsfilosofer anser att det finns större likheter än skillnader mellan djur och människor och att alla varelser ska behandlas med samma respekt oberoende av art, ras eller kön. Istället för att sätta gränser mellan värdefulla och mindre värdefulla djurarter ska man enligt Singer skilja mellan olika typer av personer. ”Personer är levande varelser som är medvetna om sig själva och har önskemål om framtiden. Djur kan också ha detta synsätt och det finns människor som inte har det.” Han anser även att till exempel spädbarn och hjärnskadade har samma grad av medvetenhet som vissa djur har och har därför precis samma värde. En forskning visar att hundar på kort tid kan lära sig över 200 ord vilket motsvarar en frisk tvååring och de förstår även när de har blivit rättvist eller orättvist behandlade. Djur har dessutom en övernaturlig förmåga som vi människor saknar.

Under tsunamin i Sri Lanka hade inte ett enda djur skadats i nationalparken Yala trots att vågen trängde över 3 kilometer upp på land. Elefanter, leoparder, bufflar, apor och massvis med andra vilda djur kom undan tack vare sitt goda sinne. Det finns mängder av liknande berättelser där djur även räddat människorna tack vare sitt medvetande. Vi utgår från ett begränsat synsätt som drar nytt till vår fördel, kanske för att det är för jobbigt för att tänka på hur djur behandlas och inte är beredd på utvecklingen som medför.

Djur är smartare än vi tror

Myten att djur enbart styrs av instinkter och genetiska arv har spruckit, även om människan är den enda varelsen som kan kommunicera med ord och bokstäver så är vår hjärna inte så olik apors eller andra däggdjur.

Schimpanser anses vara lika intelligenta som ett treårigt barn då de kan uttrycka sig med ljud, gester och ansiktsuttryck, lura och manipulera för att uppnå fördelar och visa förståelse för storlek och ordningsföljder av tal. Schimpanserna anses vara 98% identiska med människan och tillverkar sina egna verktyg och jagar i grupp för att enklare kunna fånga sitt byte. Det har visat många känslor som självkännedom, sorg, empati och altruism. I vissa minnes tester har även schimpanser gjort bättre ifrån sig än människor.

Havsdäggdjur kan lära sig många avancerade rörelser och synkronisera med varandra. Delfiner kan kommunicera med människor och lära sig att uttrycka sig på konstgjorda språk och kommunicerar med varandra på ett mycket avancerat språk. Som många andra intelligenta djur stannar mamman kvar för att lära barnen allt de behöver veta för att klara sig i livet.

Däggdjur som elefanter kan klara enklare additioner där många tester har gjorts vilket visar att de snabbt lär sig enkla matematiska frågor. De har visat hur de tröstar varandra, hjälper varandra och andra djurarter i nöd, leker med andra djur och hur de kommunicerar med varandra genom att känna vibrationer i fötterna. Den asisatiska elefant honan ”Happy” kunde känna igen sig själv i spegeln vilket är ett komplex beteende som elas med människor, apor och delfiner.

Fåglar anses också vara otroligt smarta och många forskningar har gjorts på varför de flyger i V-format. De har kommit fram till att de sparar mer energi när de flyger på det viset och fåglarna placerar sig i formationen exakt i enlighet med aerodynamikens lagar vilket betyder att de valt den exakta punkten där de får fördel av en uppvid från fågel framför. Den här forskningen har fått storta konsekvenser och flygplansutvecklare vill kunna dra fördel av detta och göra samma sak.

Papegojan Alex lärde sig 150 olika ord, kunde se skillnad på 7 olika färger,  5 olika former och hade även förmågan att räkna. Kråkor anses också vara smarta fåglar och redan på vikingatiden representerade vishet och kunskap.

Det sägs ofta att grisar är smutsiga djur men grisar är faktiskt de djur som ligger människan närmast. De är smartare än hundar och lika intelligenta som en treåring. Både tama och vilda grisar och visat att de kan anpassa sig i olika miljöer och har förmågan att lära sig, i tester kan de lösa uppgifter lika snabbt som schimpanser. Sverige var först i världen att transplantera grisceller till diabetiker och idag finns det hundratals människor som har organ och celler från djur, speciellt från grisar.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *